Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Přátelství 10 > Výbor SVJ > Legislativa > Jak se nestat dlužníkem společenství vlastníků jednotek

Jak se nestat dlužníkem společenství vlastníků jednotek

Upozorňuji na skutečnost, že základní povinností vlastníka bytové jednotky v domě, vyplývající z ustanovení §1181 NOZ, je platit řádně a včas příspěvek do fondu oprav a zálohy na služby podle aktuálního rozpisu plateb. Zároveň upozorňuji, že z důvodu neplacení služeb a příspěvků do fondu oprav spojených s bydlením, může být podán návrh soudu na zajištění všech pohledávek včetně příslušných soudních poplatků a nákladů právního zastoupení.

 Několik praktických rad a upozornění       

Z tohoto důvodu doporučuji všem spoluvlastníkům, aby si zřídili inkasní platby, pokud tak již neučinili (pošta Cheb 2).   Následné upomínání a vymáhání dluhů je časově i finančně náročné a hlavně, dle mého názoru, naprosto zbytečné!

Upozorňuji, že dluhy vůči společenství řešíme standartními právními postupy a podle zákona budeme uplatňovat penalizaci v případě plateb v prodlení.

Pokud někomu z jakéhokoliv důvodu vznikne dluh na platbách, měl by mě o tom neprodleně informovat s náležitým vysvětlením. Pokud tak neučiní, nemůže ani on z mé strany očekávat vstřícné jednání např. ve věci dohody o splátkovém kalendáři.

 

26.3.2014

předseda výboru

Loading...

Legislativa