Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Přátelství 10 > Nástěnka > Výzvy, informace a oznámení
 

Pozvánka na VS 2023

Soubor:
pozvánka1.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
38kB
Soubor:
plná_moc.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
33kB
Soubor:
ipy-oznámení.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
47kB
Soubor:
ipy-vzor_smlouvy.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
173kB
Soubor:
oznámení_přátelství_10.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
841kB
Soubor:
pozvánka_vs_2022.doc
Formát:
doc
Velikost:
26kB
Soubor:
nab-2022-000035_-_výtahy_přátelství_10,_cheb_1.pdf
Popis:
Cenová nabídka na dodávku výtahů
Formát:
pdf
Velikost:
2MB
Soubor:
pozvánka.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
291kB
Soubor:
pozvánka0.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
38kB

 

 

 

Vážení vlastníci,

 

     vzhledem k tomu, že je nutno učinit liteře zákona za dost a do konce roku 2016 je bezpodmínečně nutné schválit stanovy v duchu zákona č. 89/2012 Sb., proběhne dne 19.12.2016 výroční schůze, kde bude předložen návrh stanov vypracovaný právnickou kanceláří ke schválení. Je nutné, k tomuto aktu přistoupit zodpovědně a dostavit se na jednání shromáždění osobně, protože další veškeré dění společenství bude probíhat v rámci tohoto závazného dokumentu.

 

     Pro hladký průběh shromáždění bude každému vlastníkovi do schránky mnou doručen současně s pozvánkou výtisk schvalovaných stanov, plná moc a tiskopis pro společného zástupce (pouze pro společné vlastnictví bytové jednotky, těm, kteří jej ještě nedodali).

18.2.2016 Pozvánka na MS 18.3.2016

Vážení vlastníci, dne 18.3.2016 od 18:00 hod. proběhne v prostorách jídelny 1.ZŠ v Chebu mimořádné shromáždění vlastníků, kde budeme rozhodovat o výstavbě kotelny a jejího financování. Vzhledem k tomu, že se bude též rozhodovat o finančním zajištění celé akce je účast všech nadmíru důležitá. Tedy, jde o peníze nás všech, a proto by se i všichni měli zúčastnit, aby nedošlo k spekulacím, že si někteří jedinci cosi upekli mezi sebou. Blíží se kýžený cíl, nenechte si jej utéci. více

24.11.2015 Pozvánka na mimořádné shromáždění vlastníků dne 10.12.2015

Vážení spoluvlastníci, dne 10.12.2015 od 18:00 hod. proběhne v prostorách jídelny 1.ZŠ v Chebu mimořádné shromáždění vlastníků za účelem volby zástupce společenství na další funkční období. Koncem tohoto roku totiž končí funkční období současným členům výboru. Srdečně Vás tímto zvu na plánované shromáždění. Pro zajištění usnášeníschopnosti je Vaše účast na shromáždění nutná. více

23.11.2015 Personální změny u správce Marketa Remone s.r.o.

V poslední době dochází k personálním změnám u správce Marketa Remone s.r.o., kdy po dlouhých letech odešla zkušená účetní paní Arkenbergová. Správce nyní hledá vhodnou náhradu za odstoupivší účetní. V příloze naleznete vysvětlující dopis od ředitele společnosti. více

9.6.2015 Oprava přístupového chodníku z Americké ulice

Vážení přátelé, tak jsme se konečně dočkali. Dnes 9.6.2015 začala plánovaná rekonstrukce propadlého přístupového chodníku v prostoru bočního vchodu, jehož technický stav byl zejména v deštivých dnech již neúnosný. Po dohodě s panem Václavem Navrátilem ze Správy a údržby komunikací Města Chebu bude stávající asfaltový povrch kompletně odstraněn a nahrazen betonovou dlažbou. V prostoru schodiště dojde k "přizvednutí" chodníku na úroveň prvního schodu a současně bude vybudována odvodňovací drenáž, která bude odvádět srážkovou vodu mimo prostor schodiště. V plánu je také instalace zábrany v podobě betonového patníku zamezující vjíždění automobilů na chodník. více

11.5.2015 Pozvánka na výroční shromáždění vlastníků jednotek

Srdečně Vás zveme na výroční shromáždění vlastníků, které se koná dne 26.5.2015 od 18:00 hod. v prostorách jídelny 1.ZŠ v Chebu. Více se dozvíte v přiložené příloze. více

9.4.2015 Vyúčtování služeb za rok 2014

Vyúčtování služeb za rok 2014 si můžete vyzvednout proti podpisu u pana Hesse v bytě č.27 v časech od 17:00 do 19:00 hod. Předseda výboru více

22.3.2015 Vyjádřete svůj názor na instalaci kamerového systému v našem domě

Vážení spoluvlastníci, v sekci "Vlastníci - Ankety" byl spuštěn průzkum názorů na instalaci kamerového systému v našem domě, kde svým hlasem můžete podpořit ochranu našeho společného majetku. více

13.12.2014 Využijte možnosti diskutovat na aktuální témata v nově založeném diskusním fóru.

Vážení přátelé, nyní máte možnost diskutovat na aktuální témata v nově založeném diskusním fóru v sekci "Vlastníci - Diskuse". Máte zde možnost svobodně vyjádřovat své názory na bydlení v našem domě, reagovat na příspěvky, zakládat nová témata, apod. více

12.12.2014 Vyjádřete svůj názor na problematiku zateplení našeho domu

Vážení spoluvlastníci, v sekci "Vlastníci - Revitalizace domu" se můžete obeznámit s problematikou zateplení našeho domu. Svůj názor na zateplení pak můžete vyjádřit v sekci "Vlastíci - Ankety". více

12.11.2014 Pozvánka na mimořádné shromáždění vlastníků

Srdečně Vás zveme na mimořádné shromáždění vlastníků, které se koná dne 27.11.2014 od 18:00 hod. v prostorách jídelny 1.ZŠ v Chebu. Více se dozvíte v přiložené příloze. více

31.7.2014 Rozhodnutí Krajského úřadu o odvolání.

Dne 16.7.2014 vydal Krajský úřad Karlovarského kraje rozhodnutí o odvolání společenosti TEREA proti vydanému Rozhodnutí stavebního úřadu v Chebu o stavebním povolení na výstavbu vlastní kotelny. Krajský stavební úřad toto rozhodnutí ruší a věc vrací k novém projednání. Více se dozvíte v sekci Vlastníci > Akce kotelna. více

31.5.2014 Výroční shromáždění vlastníků 2014

Dne 12.5.2014 proběhlo výroční shromáždění vlastníků bytových jednotek. Shromáždění za účasti 47,95% hlasů všech vlastníků nebylo usnášeníschopné. Zápis o průběhu jednání a další podrobnosti ze shromáždění se dozvíte v sekci Dokumenty > Shromáždění vlastníků > 2014. více

30.4.2014 Odvolání proti Rozhodnutí o vydání stavebního povolení.

Společenost TEREA Cheb s.r.o. se dne 18.4.2014 odvolala proti Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na výstavbu vlastní kotelny, a to z procesních důvodů. V odvolání se TEREA opírá o skutečnost, že jí nebylo umožněno se před vydáním rozhodnutí vyjádřit ke všem nashromážděným podkladům. Více se dozvíte v sekci Vlastníci > Akce kotelna. více

15.4.2014 Vydáno stavební povolení na výstavbu vlastní plynové kotelny

Dne 9.4.2014 vydal odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Chebu povolení na stavbu vlastní plynové kotelny. Nyní běží 15ti denní odvolací lhůta, ve které se účastníci řízení mohou proti tomuto rozhodnutí odvolat. Více v sekci Vlastníci - Akce kotelna více

9.1.2014 Volba předsedy a místopředsedy výboru SVJ

Na zahajovací schůzi výboru ze dne 5.1.2014 proběhla volba předsedy a místopředsedy výboru. Více se dozvíte v sekci Dokumenty→Zápisy z jednání výboru. více

9.1.2014 Výbor SVJ již kompletní

Na mimořádném shromáždění vlastníků jednotek, které proběhlo dne 19.12.2013, byl zvolen zbývající třetí člen výboru. Výbor SVJ je tímto kompletní a od 1.1.2014 může začít svou činnost při správě našeho domu. Dosavadní pověřený vlastník, tak končí svou funkci ke dni 31.12.2013. více

Sjíždění velkého výtahu do sklepa

Upozorňuji, že je možné využívat sjíždění velkého výtahu do sklepa (pro případ přepravy materiálu apod.). Výtahové dveře jsou však ve sklepě z bezpečnostních důvodů opatřeny zámkem. Kdo tedy potřebuje do sklepa sjíždět, může se po předchozí domluvě u pana Kabat zastavit pro klíč, anebo vhodit žádost o klíč do schránky společenství. více

Loading...

Zprávy a oznámení