Legislativa

Jak se nestat dlužníkem společenství vlastníků jednotek

Upozorňuji na skutečnost, že základní povinností vlastníka bytové jednotky v domě, vyplývající z ustanovení §1181 NOZ, je platit řádně a včas příspěvek do fondu oprav a zálohy na služby podle aktuálního rozpisu plateb. Zároveň upozorňuji, že z důvodu neplacení služeb a příspěvků do fondu oprav spojených s bydlením, může být podán návrh soudu na zajištění všech pohledávek včetně příslušných soudních poplatků a nákladů právního zastoupení. více

12.2.2014 Infomace k novému občanskému zákoníku

Informace o nejdůležitějších změnách plynoucích z nového občanského zákoníku pro činnost společenství vlastníků jednotek. více

26.1.2014 Nový občanský zákoník

Zákon o vlastnictví bytů, zkrácený název zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravovaly některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům byl od 1. ledna 2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. více

12.2.2014 Pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo a TUV

 Vyhláška 372/2001 sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele: více

Loading...

Výbor SVJ