Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Přátelství 10 > Nástěnka > Výzvy, informace a oznámení > Oprava přístupového chodníku z Americké ulice

Oprava přístupového chodníku z Americké ulice

9.6.2015

Vážení přátelé, tak jsme se konečně dočkali. Dnes 9.6.2015 začala plánovaná rekonstrukce propadlého přístupového chodníku v prostoru bočního vchodu, jehož technický stav byl zejména v deštivých dnech již neúnosný. Po dohodě s panem Václavem Navrátilem ze Správy a údržby komunikací Města Chebu bude stávající asfaltový povrch kompletně odstraněn a nahrazen betonovou dlažbou. V prostoru schodiště dojde k "přizvednutí" chodníku na úroveň prvního schodu a současně bude vybudována odvodňovací drenáž, která bude odvádět srážkovou vodu mimo prostor schodiště. V plánu je také instalace zábrany v podobě betonového patníku zamezující vjíždění automobilů na chodník.

Původně se v rámci rekonstrukce tohoto chodníku plánovalo také vybudování nového chodníku přes trávník ve směru k parkovišti, jak nám bylo přislíbeno. To se však, vzhledem k našemu požadavku na dlážděný povrch, ještě o ca 2 měsíce pozdrží, a to z důvodu nutného stavebního řízení.

Během prací při rekonstrukci chodníku bude omezený pohyb osob v prostoru bočního vchodu. Dbejte, proto prosím pokynů na dveřích a používejte raději hlavní vchod (u zvonků).

Děkuji za pochopení a Vaši trpělivost

 

předseda výboru