Jste zde: Domácí stránka |
SVJ Přátelství 10 > Nástěnka > Výzvy, informace a oznámení > Výroční shromáždění vlastníků 2014

Výroční shromáždění vlastníků 2014

31.5.2014

Dne 12.5.2014 proběhlo výroční shromáždění vlastníků bytových jednotek. Shromáždění za účasti 47,95% hlasů všech vlastníků nebylo usnášeníschopné. Zápis o průběhu jednání a další podrobnosti ze shromáždění se dozvíte v sekci Dokumenty > Shromáždění vlastníků > 2014.