Pozvánka na MS 18.3.2016

18.2.2016

Soubor:
pozvánka_ms_18.3.2016.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
509kB

Vážení vlastníci, dne 18.3.2016 od 18:00 hod. proběhne v prostorách jídelny 1.ZŠ v Chebu mimořádné shromáždění vlastníků, kde budeme rozhodovat o výstavbě kotelny a jejího financování. Vzhledem k tomu, že se bude též rozhodovat o finančním zajištění celé akce je účast všech nadmíru důležitá. Tedy, jde o peníze nás všech, a proto by se i všichni měli zúčastnit, aby nedošlo k spekulacím, že si někteří jedinci cosi upekli mezi sebou. Blíží se kýžený cíl, nenechte si jej utéci.

V příloze naleznete písemnou pozvánku + krátký výčet firem, které připadají v úvahu pro zhotovení stavby. Tato pozvánka je též vyvěšena na nástěnce společenství a každý jí obdržel do své schránky.

Budu se těšit na hojnou účast a přátelské prostředí.

Předseda společenství - Věnceslav Kabat